Organizing Committee

General Chair

Weizhi Meng
Technical University of Denmark, Denmark

General Co-Chairs

Jiannong Cao
The Hong Kong Polytechnic University

Abderrahim Benslimane
University of Avignon, France

Technical Program Committee Chairs

Weizhi Meng
Technical University of Denmark, Denmark

Wenjuan Li
The Hong Kong Polytechnic University, China

Web Chair

Wei-Yang Chiu
Technical University of Denmark, Denmark

Publicity and Social Media Chairs

Kambourakis Georgios
University of the Aegean, Greece

Jiangshan Yu
Monash University, Australia

Jianfeng Wang
Xidian University, China

Zhenliang Lu
The University of Sydney, Australia

Workshops Chair

Jun Shao
Zhejiang Gongshang University, China

Sponsorship & Exhibits Chair

Javier Parra-Arnau
Universitat Politècnica de Catalunya, Spain

Publications Chair

Xuyun Zhang
Macquarie University, Australia

Local Chair

Weizhi Meng
Technical University of Denmark, Denmark